برخورداری از زندگی بهتر، حاصل داشتن برنامه ریزی درست در زندگی می باشد. بهره مندی از دانش های مختلف از جمله روانشناسی به ما کمک می کند تا زندگی سالم و لذت بخشی را تجربه کنیم. از جمله دلایل مراجعه به مشاور و روانشناس، مطلع شدن از فنون موفقیت در زندگی و کسب و کار و باخبر شدن از توانایی های خود و در نهایت کمک به خود دوست داشتن و احساس ارزشمندی است. براساس تحقیقات انجام شده، اگر فردی توانایی های خود را شناسایی کند، می تواند زندگی خود و دیگران را متحول سازد. سعی بر این است که در کلیپ حاضر، باور و نگرش افراد، نسبت به کمک گرفتن از روانشناس به سمت تغییرِ مثبت پیش رود و افراد در موقعیت های حساس زندگی، که نیاز به کمک گرفتن تخصصی دارند، آشنا شوند. با آرزوی داشتن حال خوب، شما را به دیدن این کلیپ، دعوت می نمایم.

ادامه...

احساس سوگواری بعد از جدایی (1)


معمولاً بعد از تمام شدن رابطه ای، افراد بعد از چند روزحالِ بد، خود را مشغول فعالیت‌های مختلف می کنند تا فراموش کردن این درد و فراق برایشان راحت تر باشد. بعد از موفق شدن به عدم تماس گفتیم که تازه شما با احساسات دردناکی مثل خشم، افسردگی، اضطراب و... رو به رو می شوید و..


ادامه..