زوج درمانی

هنگامی که زوج به یک روانشناس مراجعه می کنند، بدین معناست که یک حس عاطفی در روابط شان وجود دارد و به همین علت به دنبال راه حلی مناسب جهت رفع مشکل خود هستند. هر چند ممکن است در شرایط فعلی، حس عاطفی در روابط شان را احساس نکنند.
دشمن اصلی روابط زناشویی، فقدان صمیمیت است. صمیمیت در روابط زناشویی، به معنی در میان گذاشتن عمیق ترین احساسات،رویاها، نگرانی ها و شادی ها بدون ترس است، و این مستلزم داشتن مهارت ارتباطی خوبی است.
صمیمیت روابط زوج را بهبود می بخشد و تعهد باعث استحکام آن می شود. تعهد واقعی، یک حلقه ی ازدواج، عقدنامه یا سال هایی نیست که زوج با یکدیگر زندگی کردند، بلکه رفتار هر کدام در تک تک روزهای زندگی با فردی است که دوستش دارند و زوج مسئولیت مشترک در تداوم صمیمیت دارند.
اما با گذر زمان و نادیده گرفتن بعضی مشکلات و نشانه ها، رابطه به سمت سردی و بی تفاوتی پیش می رود. مشاور با تجربه کمک می کند تا زوج بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. خوب به هم گوش کنند و بیشتر و بهتر همدیگر را بفهمند. درواقع زوج درمانی کمک به احیای دوباره ی رابطه زناشویی است و زمان مراجعه به جلسات درموفقیتِ احیاء مجددِ رابطه، تاثیر گذار است.


پس نسبت به نشانه های منفی رابطه ی خود مثل؛

سرد شدن رابطه ی جنسی
● به کرات به فکر طلاق هستید
● زمان های خوش و مثبت، کمتر از مواقع منفی و ناراحتی است.
● مشاجره های مخرب
● چیزی برای گفتن ندارید
● بدبین شدن
● شنیدن خبرهای از دیگران نه همسرتان و… بی تفاوت نباشید .

نقطه ی مقابل عشق نفرت نیست، بلکه بی تفاوتی است.