مداخلات قبل و بعد طلاق

بجز موارد استثنائی، طلاق یک روند و واقعه ی تدریجی است و بطور ناگهانی رخ نمی دهد. اگر میزان رابطه زناشویی مثبت را به بنزین ماشین تشبیه کنیم، هر چه رابطه ضعیف تر باشد، باک بنزین خالی تر می شود تا اینکه چراغ هشدار بنزین روشن می شود و آن علامت هشدار دهنده، خالی شدنِ کامل باک، در آینده ی نزدیک خواهد بود .

می توان نتیجه گرفت که بی تفاوت بودن زوج یا یکی از آنها به علائم هشدار، باعث رسیدن به مرحله ی تصمیم به جدایی شده است. نشانه هایی که در ابتدا حتماً به این شدت باعث دلسردی و ناامیدی زوج از رابطه نشده بودند.

اما بالاخره گاهی پیش می آید که تصمیم به جدایی در رابطه توسط زوج یا یکی از آنها گرفته می شود و طلاق هم می تواند یکی از گزینه های انتخابی باشد.
امّا مساله این است که هرگز تصمیمی مانند تصمیم به جدایی و طلاق را نباید بطور اورژانسی گرفت. حتی اگر قبل ازدواج، بدون فکر و شناخت تصمیم به ازدواج گرفته باشید، برای طلاق نمی توانید شتابزده عمل کنید. مخصوصاً اگر پای فرزند یا فرزندان هم در میان باشد.

تصمیم به طلاق مانند ازدواج، یکی از مهم ترین تصمیماتی است که فرد در زندگی می گیرد. پس باید آمادگی کامل برای طلاق را داشته باشد.
دلیل این که بسیاری از افراد، حتی در مورد آمادگی برای طلاق فکر نمی کنند، این است که آنها تحت این فرضیه که هر چه زودتر بتوانند از شرایط استرس زای فعلی رها شوند، عمل می کنند و به گمان خود هر چه طلاق سریع تر اتفاق بیفتد همه چیز زودتر به حالت عادی بر می گردد، پیش می روند.

فرایند طلاق، مارپیچی از احساسات شدید از جمله خشم، بی اعتمادی و آسیب است و ضروری است که فرد در این دوران سلامت جسمی و روانی خود را در اولویت قرار دهد تا با کمترین آسیب و بیشترین تجربه از گذشته، این دوره را به اتمام برساند.

در نهایت، طلاق فقط، تمام شدن یک فصل از زندگی است نه کل آن. اما مراجعانی رو دیده ام که تاثیر این فرایند بر آنها شدیدتر از اتمام یک فصل از زندگی بوده است، و اینجاست که داشتن آمادگی کامل برای طلاق مصداق پیدا میکند‌.



احساس سوگواری بعد از جدایی


معمولاً بعد از تمام شدن رابطه ای، افراد بعد از چند روزحالِ بد، خود را مشغول فعالیت‌های مختلف می کنند تا فراموش کردن این درد و فراق برایشان راحت تر باشد. بعد از موفق شدن به عدم تماس گفتیم که تازه شما با احساسات دردناکی مثل خشم، افسردگی، اضطراب و... رو به رو می شوید و..


ادامه..