شکست عشقی


شما کسی را دوست دارید و احتمالاً او هم زمانی شما را دوست داشته است یا حداقل از رفتارش چنین برداشتی داشتید. اما ناگهان عشق او تمام شد، طوری که حتی تصورش را هم نمی کردید. خیلی سخت است اما پیش می‌آید و این شرایط شما را آزار میدهد. احتمالاً با خودتان فکر کرده‌اید که شاید پای شخص جدیدی در میان باشد و او به خاطر این فرد شما را ترک کرده است. شاید اصلاً پای شخص دیگری در میان نباشد و طرف مقابل شما ناگهان متوجه شده که دیگر عشقی نسبت به شما ندارد، یا شاید اصلاً خودتان مسئله جدایی را مطرح کرده اید. شرایط هر گونه که باشد شما با یک دنیا آسیب و رنج رها شده‌اید و این خیلی خیلی دردناک است. در ذهنتان مدام رابطه را مرور می کنید عیب کار در کجاست؟ چه کاری باید می‌کردید که نکردید؟ چه کاری نباید می‌کردید که کردید؟ احتمالاً مدام از خود می پرسید که چه کار می‌توانم بکنم که او مرا دوست داشته باشد!!!
در دوران پس از جدایی سه گزینه پیش روی شماست.
گزینه اول: می توانید کلی وقت صرف کنید تلاش کنید و با اشک و ناله به دنبال بازگشت عشق سابقتان باشید.

گزینه دوم : می توانید تلاش کنید که به زندگی خود مثل سابق ادامه دهید انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. این انتخاب احتمالاً شما را به یک رابطه شکست خورده دیگر می رساند.

گزینه سوم: می توانید به آنچه اتفاق افتاده نگاه کنید و به دنبال التیام خود باشید و راه هایی تازه برای شروع یک زندگی سالم را بیاموزید. این گزینه نه تنها شما را شادتر می‌کند بلکه این شانس را در اختیارتان می گذارد تا عشقی واقعی که مناسب شما است و رفتار خوبی با شما دارد را یابید. با اینکه گزینه سوم جذاب تر به نظر می رسد اما بیشتر افراد سراغ گزینه اول می روند و وقتی از آن ناامید می‌شوند گزینه دوم را انتخاب می کنند. چرا؟؟


چون نمی دانند چگونه باید گزینه سوم را عملی کنند و ما اینجا هستیم که فرآیند عملی کردن گزینه سوم را به شما آموزش دهیم و قدم به قدم در رسیدن به این مسیر کنارتان هستیم. پس از این احساسات دردناکی که در این شرایط جدایی تجربه می کنید نترسید، ین احساسات کاملاً با شرایطی که درون آن هستید منطبق و هماهنگ است. کافیست فقط نحوه ی کنار آمدن و پذیرش این حالات را یاد بگیرید و از روبه‌رو شدن با درد و رنج این فراق فرار نکنید.