مشاوره پیش از ازدواج

ازدواج یکی از مهمترین و اساسی ترین تصمیمات در زندگی فرد است. تحقیقات ثابت کرده است که ازدواج موفق، باعث افزایش متغیرهای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی می‌شود و برعکس شکست در ازدواج، باعث پیامدهای وخیم فردی و اجتماعی می گردد.

یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از انتخاب اشتباه، مشاوره پیش از ازدواج است و اهمیت آن با یک مثال برای شما توضیح داده می شود.

تصور کنید باید بقیه عمرتان را در یک قایق بگذرانید. شما به همراه یک نفر دیگر باید این قایق بزرگ را با پارو زدن به حرکت در آورید. پس طبیعی است که ابتدا باید شما و فرد مقابل در مورد مسیر و مقصد به توافق برسید و هر دو شما باید با سرعت و نظم یکسانی پارو بزنید. در غیر اینصورت آنقدر دور خودتان می چرخید تا تمام انرژی تان از بین برود.
این قایق، همان زندگی مشترک و روابط عاشقانه است که شما به تنهایی قادر به حرکت دادن آن نیستید و باید به دنبال کسی باشید که مسیرش با شما یکی باشد. کسی که بتوانید با او همراه شوید.
اگر می خواهید از طوفان های این اقیانوس ( زندگی مشترک) جان سالم به در ببرید، یا در آفتاب لذّت بخش آن در آسایش و آرامش استراحت کنید، باید در انتخاب خود بیشتر دقت داشته باشید.

درست است که ازدواج و تشکیل خانواده امری مقدس است، اما ارزش ازدواج به حفظ و دوام آن بستگی دارد.